עצומה

בלי דמוקרטיה אין סביבה!

68

מערכת המשפט משחקת תפקיד מרכזי בהגנה על זכויות אדם סביבתיות ועל ערכי טבע שאין להם קול משלהם. כלים משפטיים כגון הגשת עתירות בעניינים סביבתיים והיעזרות בביקורת שיפוטית על החלטות מנהליות מגנים על גישתנו למי שתייה נקיים, אוויר נקי, אתרי טבע, פארקים וחופים, וכן מאפשרים פיקוח נאות על גורמים מזהמים, נגישות ושקיפות מידע והגנה על שכבות מוחלשות בחברה מפני נזקי משבר האקלים.

כל זה יוכל בקלות להידחק הצידה כשתפגע הרפורמה המשפטית בכלים אלו. ביטול עילת הסבירות יאפשר לרשויות לקבל החלטות הנוגדות את ההיגיון הבסיסי וטובת הציבור, בעוד שצמצום זכות העמידה תחסום כמעט לחלוטין את הציבור ואת ארגוני החברה האזרחית מלהביע התנגדות להחלטות אלו ולדבר בשם בעלי החיים שאינם יכולים לייצג את עצמם בבית המשפט.

בלי בג"צ עצמאי, בז"ן היה יכול להתרחב על חשבון בריאות תושבי חיפה. בלי בג"צ חזק, היו נשארים החיפאים בסכנת הדליפה ממיכל האמוניה. בלי בג"צ הביוב היה ממשיך לחרב את המגוון הביולוגי בנחל קדרון. בלי בג"צ היו תושבי הגליל המערבי עוד מצויים בסיכון לתחלואה בסרטן בשל חשיפה לאסבסט. ובלי זכות העמידה הייתה בנייה בעמק הצבאים בירושלים!

בלי מערכת משפט חזקה ינצחו שיקוליהם העסקיים של מעטים את צורכיהם הבסיסיים של הרבים, ואינטרסים קצרי-טווח על פני יכולתם של דורות להתקיים!

לא נעמוד בשתיקה מול הפיכה משטרית שמפקירה את הסביבה, האקלים, הבטיחות והבריאות, לחסדי גופים שלא שמים אותן בסדר העדיפויות.