הרשמה לקיט לתושב.ת

אנחנו ארגון סביבה אקטיביסטי ותיק בעל ידע רב בעולמות הארגון הקהילתי והובלת מאבק אקטיביסטי. המטרה שלנו היא להנגיש את הכלים לשינוי לכל מי שרוצה להתארגן ולפעול. את הקיט יצרנו כולנו במטרה לאפשר לקבוצות תושבים לפעול ולהשיג צדק סביבתי במקום בו הם חיים וחיות, לקראת הבחירות המקומיות הקרובות.