transperent logo

עצומה

עצרו את התוכנית להקמת יישוב חדש בנגב!

362

הקמת יישוב חדש בנגב - כבר היינו בסרט הזה!

 

אחרי שהתוכנית הקודמת להקמת יישובים פרבריים ברחבי הנגב בוטלה בעקבות מאבק ארוך וממושך, ממשלת ישראל החליטה להחזיר את הנושא לסדר היום עם תוכנית להקמת יישוב פרברי חדש, בסמוך ללהבים ורהט, "תילה". זה כבר הפך להרגל, במקום להשקיע ולפתח את ערי הנגב, ממשלות ישראל מתהדרות ב"ציונות" מדומיינת והקמה של עוד ועוד יישובים, שרק יחלישו את הערים הקיימות ויפגעו באוכלוסייתן. הון עתק שיושקע בפיתוח שטחים, בניית תשתיות ועידוד אוכלוסיות, במקום להשקיע את אותם הכספים בפיתוח יישובי וערי הנגב הקיימות.

הרעיון של הקמת יישובים חדשים ברחבי הנגב מנוגד לעמדה המקצועית של כל גורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות הבקיאים בסוגיות האזוריות. ראשי הראשויות בהווה ובעבר מערי ויישובי הנגב התבטאו נגד הרעיון להקמת יישובים אינספור פעמים בעבר.

המחיר הכלכלי, החברתי והסביבתי של הקמת יישובים חדשים עצום; עלות ההקמה גבוהה מהשקעה בערים הקיימות, ובאה על חשבון האוכלוסייה שכבר מתגוררת בערי הנגב. 

המחיר הכלכלי, החברתי והסביבתי של הקמת יישוב חדש בנגב, ובמיוחד בקרבת באר שבע, רהט ושאר ערי הנגב הוא עצום; עלות ההקמה גבוהה מהשקעה בערים הקיימות, ובאה על חשבון האוכלוסייה שכבר מתגוררת בערי הנגב. היא מצריכה הקמת תשתיות חדשות, במקום שיפור ושדרוג של תשתיות קיימות ומיושנות בערים השונות ובשכונות הוותיקות.
 
ההחלטות הללו פוגעות בשטחים הפתוחים, מרחיבות את מגמות הפרבור, מחזקות את התלות ברכב פרטי ומונעות יצירת מרקמים חברתיים והטרוגנים שכה נחוצים באזור.
 
לערים הקיימות יש פוטנציאל תכנוני עצום שיכול וצריך להגדיל את היצע יחידות הדיור, לספק מקומות תעסוקה מגוונים, לתת מענה לאוכלוסיות מוחלשות ומודרות ולהפוך למקומות שבהם מתקיימים יחסים של שלום וחיים משותפים בפועל, במקום הפרדה.

הצטרפו אלינו עכשיו בקריאה לממשלת ישראל לבטל את התוכנית ולמנוע את יישום התוכנית!