transperent logo

עצומה

עצרו את התוכנית להקמת עשרה יישובים חדשים בנגב!

359

הקמת יישובים חדשים בנגב - כבר היינו בסרט הזה!

 

אחרי שהתוכנית הקודמת בנושא בוטלה בעקבות מאבק ארוך וממושך, ממשלת ישראל החליטה להחזיר לתחייה את התוכנית להקמת עשרה יישובים פרבריים ומבודדים ברחבי הנגב, במקום להשקיע את אותם הכספים בפיתוח יישובי וערי הנגב הקיימות.

הרעיון של הקמת יישובים חדשים ברחבי הנגב מנוגד לעמדה המקצועית של כל גורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות הבקיאים בסוגיות האזוריות. ראשי הראשויות בהווה ובעבר מערי ויישובי הנגב התבטאו נגד הרעיון להקמת יישובים אינספור פעמים בעבר.

המחיר הכלכלי, החברתי והסביבתי של הקמת יישובים חדשים עצום; עלות ההקמה גבוהה מהשקעה בערים הקיימות, ובאה על חשבון האוכלוסייה שכבר מתגוררת בערי הנגב. 

המחיר הכלכלי, החברתי והסביבתי של הקמת יישובים חדשים עצום; עלות ההקמה גבוהה מהשקעה בערים הקיימות, ובאה על חשבון האוכלוסייה שכבר מתגוררת בערי הנגב. היא מצריכה הקמת תשתיות חדשות, במקום שיפור ושדרוג של תשתיות קיימות ומיושנות בערים השונות ובשכונות הוותיקות.
 
ההחלטות הללו פוגעות בשטחים הפתוחים, מרחיבות את מגמות הפרבור, מחזקות את התלות ברכב פרטי ומונעות יצירת מרקמים חברתיים והטרוגנים שכה נחוצים באזור. מעבר לכך, ההחלטה מגיעה בתזמון מצמרר. במקום לאחות את הקרע בנגב, שקד ואלקין בוחרים להגדיל את הפערים בין האוכלוסייה היהודית לבדואית.
 
לערים הקיימות יש פוטנציאל תכנוני עצום שיכול וצריך להגדיל את היצע יחידות הדיור, לספק מקומות תעסוקה מגוונים, לתת מענה לאוכלוסיות מוחלשות ומודרות ולהפוך למקומות שבהם מתקיימים יחסים של שלום וחיים משותפים בפועל, במקום הפרדה.

הצטרפו אלינו עכשיו בקריאה לממשלת ישראל לבטל את התוכנית ולמנוע את יישום התוכנית!