transperent logo

עצומה

מרב, אל תתני יד לתוכנית המרינות

2050

ממשלת ישראל וועדות התכנון מקדמות תוכנית חסרת אחריות להקמת 6 מרינות חדשות לאורך חופי ישראל!

חוף הים התיכון הינו נחלת הכלל ומשאב ציבורי ראשון במעלה, לכל תושב בישראל יש כיום 1.7 ס"מ של חוף ציבורי – וגם את זה רוצים לקחת לנו!
 
לפי התוכנית, 6 המרינות החדשות יוקמו על חשבון רצועות חוף ציבוריות בנהריה, חיפה, חדרה, נתניה, ת"א ובת ים.
 
כל זאת על אף שידוע שהמרינות הקיימות כיום כושלות ואינן בשימוש של הציבור הרחב, ולמרות שהחברה להגנת הטבע הגישה חלופה טובה שרק מרחיבה מרינות קיימות לצרכי ספורט ימי.
 
למה למחוק את מעט החופים שיש לציבור עם מרינות חדשות שישרתו רק מיעוט של בעלי יאכטות?

דורשים ודורשות פיתוח של אתרים לחינוך וספורט ימי בלבד : חוף פתוח לכולם.
בנוסף על הפגיעה בזכויות הציבור, המרינות יגרמו לפגיעה קשה ומתמשכת בסביבה:
 
* המרינות יפגעו במערכת האקולוגית המקומית ויגרמו לנדידת מינים אשר תפר את האיזון האקולוגי בסביבה הימית והחופית.
 
* המרינות יבלמו את תנועת החול הטבעית ובכך יצרו את החופים הקיימים (המרינה בהרצליה כבר גרמה להרס הצוקים).
 
* בניית המרינה בחיפה תהרוס לחלוטין את הריף הקיים שם היום.
 
* בניית המרינות החדשות והיאכטות הנוספות יגרמו לזיהום קבוע של הים ע"י שפיכת דלקים ושמנים למים.
 
שרת התחבורה מרב מיכאלי, גלי אחריות ואל תתני ידך לתוכנית המרינות!

על מגמה ירוקה

מגמה ירוקה היא תנועת שטח אקטיביסטית הפועלת בכל הארץ במטרה לקדם מדיניות סביבתית צודקת ובת קיימא. אנו פועלים כדי למנוע מרשויות המדינה, מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התומכות בהמשכיות ובתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית.
פעילותנו מתבצעת על ידנו – פעילי ופעילות הארגון, מאות מתנדבים ומתנדבות המאמינים והמאמינות במעורבות אזרחית פעילה ומשתתפת, בלקיחת אחריות אישית על עיצוב פני החברה והסביבה, ובכוחנו לשנות את פני המציאות. פעילות הארגון מתקיימת בקהילות ובקמפוסים בכל רחבי הארץ.

מגמה ירוקה היא עמותה א-מפלגתית, הפועלת ללא כוונת רווח
ונתמכת על ידי תרומות מהציבור הרחב ומקרנות.