transperent logo

עצומה

די לדיג המכמורתנים!

222

מצילים את הים התיכון - עוצרות את דיג המכמורות!

 

דיג המכמורות היא שיטת דיג בה רשת גדולה נגררת על קרקעית הים ולוכדת כל מה שנקרה בדרכה. זוהי השיטה ההרסנית והקטלנית ביותר מבין שיטות הדיג לחיים בים. 

על פי מחקרים, שיטה זו פוגעת אנושות בערכי הטבע כמו אלמוגים בקרקעית הים, בכ-1,000 צבי ים ואלפי דגי סחוס מוגנים בשנה. כ- 80% מבעלי החיים שנתפסים ברשת הם חסרי ערך מסחרי וחלקם מושלכים חזרה לים כשהם מתים או גוססים.

מחקר עדכני מצא שגרירת הרשת משחררת מקרקעית הים גזי חממה בהיקף עצום המשתווה לזה של סקטור הטיסות. ואם כל זה לא מספיק, סקרי סיכונים בישראל העריכו כי גרירת רשתות המכמורת מהווה סיכון חמור לפריצת צנרת הגז ועלולה לגרום לזיהום סביבתי כבד. 

בשנת 2016 הוביל משרד החקלאות רפורמה בתקנות הדיג, שכללה סגירה של אזורים לכניסת מכמורות והוצאה מהמים של 11 כלים, תוך פיצוי מתקציבי הממשלה בהיקף של 20 מיליון ש"ח. כיום בישראל פעילות כ-16 ספינות מכמורת שממשיכות לייצר נזק עצום.

יש חובתה של ממשלת ישראל להשלים את המהלך!

כדי לאפשר עצירת דיג המכמורת ויציאה מכובדת מהענף עבור הדייגים, נדרשת בסך הכל הקצאה מתקציב המדינה הקרוב בהיקף של 32 מיליון ש"ח, וזאת על מנת לאפשר פיצוי בהיקף של כ-2 מליון ש"ח לדייגים.​

הצטרפו אלינו עכשיו בקריאה לעודד פורר שר החקלאות  קבל החלטה על עצירת דיג המכמורות ושים סוף להרס!

מגמה ירוקה היא תנועת שטח אקטיביסטית הפועלת בכל הארץ במטרה לקדם מדיניות סביבתית צודקת ובת קיימא. אנו פועלים כדי למנוע מרשויות המדינה, מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התומכות בהמשכיות ובתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית.
פעילותנו מתבצעת על ידנו – פעילי ופעילות הארגון, מאות מתנדבים ומתנדבות המאמינים והמאמינות במעורבות אזרחית פעילה ומשתתפת, בלקיחת אחריות אישית על עיצוב פני החברה והסביבה, ובכוחנו לשנות את פני המציאות. פעילות הארגון מתקיימת בקהילות ובקמפוסים בכל רחבי הארץ.