עתירה כדי לבטל את התוכנית להרחבת בתי הזיקוק בחיפה – Ynet

אילנה קוריאל

הארגונים "אדם טבע ודין", "מגמה ירוקה" ו"הקואליציה לבריאות הציבור" עתרו לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה להרחיב את בתי הזיקוק בחיפה. בתביעה נכתב כי "בהרחבת המתחם טמון פוטנציאל בלתי מבוטל ליצירת מפגעים סביבתיים, בריאותיים, נופיים ותכנוניים". עוד צוין כי לתוכנית השלכות בריאותיות על מאות אלפי אנשים המתגוררים במטרופולין חיפה.