פעם אחר פעם אנו נתקלים ביוזמות חדשות לחיזוק כוחן של התעשיות המזהמות מול מי שאמורים לפקח עליהן. הפעם מדובר ביוזמת ה'רגולציה החכמה' שתעלה להצבעה בממשלה בפתח השבוע ועל פיה שיקולים בריאותיים וסביבתיים יוכפפו לשיקולים כלכליים.

עיזרו לנו בלחיצת כפתור והצטרפו לקריאה לשרי הממשלה לעמוד לצד הציבור ולא להחליש את הגורמים שאמונים על הביטחון, הבריאות והרווחה שלנו ושל המשפחות שלנו.

286
200

אל תפקירו את הציבור!
הגנו על האינטרס הציבורי ואל תתנו יד לחסימה של שיקולים בריאותיים וסביבתיים ברגולציה החכמה.

לכבוד סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן,
השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין,
שר התקשורת מר איוב קרא
ושר האנרגיה מר יובל שטייניץ.

בימים הקרובים תוגש החלטת ממשלה בנושא 'הרגולציה החכמה' ובה סעיפים המכפיפים שיקולים של בריאות הציבור ואיכות הסביבה, לאינטרסים כלכליים.
עימדו לימין האינטרס הציבורי ואל תתנו להצעת ההחלטה לעבור מבלי שהתיאומים הנדרשים יבוצעו.

גורמי מקצוע ודרגים בכירים במשרדים השונים, מתריעים מפני הליקויים והסכנות האורבות לציבור וליכולת התפקוד של משרדיהם, באם הצעה זו תעבור בלי התיאומים הנכונים.
במקום לחזק את המשרדים, ההצעה מייצרת עול נוסף של בקרה חוזרת על הוראות והנחיות, שכבר עומדות בסטנדרט האירופי.

אנו מפצירים בכם למלא אחר השליחות המינסטריאלית שהציבור הפקיד בידיכם ולא לתת לשיקולים בריאותיים וסביבתיים להיות מוכפפים מפני שיקולים כלכליים.

אל תפקירו את הציבור!
הגנו על האינטרס הציבורי ואל תתנו יד לחסימה של שיקולים בריאותיים וסביבתיים ברגולציה החכמה.

לכבוד סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן,
השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין,
שר התקשורת מר איוב קרא
ושר האנרגיה מר יובל שטייניץ.

בימים הקרובים תוגש החלטת ממשלה בנושא 'הרגולציה החכמה' ובה סעיפים המכפיפים שיקולים של בריאות הציבור ואיכות הסביבה, לאינטרסים כלכליים.
עימדו לימין האינטרס הציבורי ואל תתנו להצעת ההחלטה לעבור מבלי שהתיאומים הנדרשים יבוצעו.

גורמי מקצוע ודרגים בכירים במשרדים השונים, מתריעים מפני הליקויים והסכנות האורבות לציבור וליכולת התפקוד של משרדיהם, באם הצעה זו תעבור בלי התיאומים הנכונים.
במקום לחזק את המשרדים, ההצעה מייצרת עול נוסף של בקרה חוזרת על הוראות והנחיות, שכבר עומדות בסטנדרט האירופי.

אנו מפצירים בכם למלא אחר השליחות המינסטריאלית שהציבור הפקיד בידיכם ולא לתת לשיקולים בריאותיים וסביבתיים להיות מוכפפים מפני שיקולים כלכליים.