SAVE THE DATE! אסיפה כללית של עמותת מגמה ירוקה

שלום לכולם,
אנו שמחים להודיע כי האסיפה הכללית השנתית של מגמה ירוקה תתקיים ביום שישי ה-16/6/17.
נא שמרו את התאריך!הודעה על מיקום האסיפה תצא בשבועות הקרובים ומייל עם נתונים, דו"חות העמותה ומועמדים לועד המנהל גם כן.

הצטרפות לחברות בעמותה – חברות בעמותה מקנה את הזכות לבחור את נציגי הועד המנהל ו-ועדת הביקורת ולהשפיע על מדיניות והתנהלות הארגון. כל המעוניין להצטרף לעמותה, רשאי לעשות זאת באמצעות הטופס הידני(ניתן להוריד למחשב ולהדפיס) או באמצעות הטופס האינטרנטי

במידה ובחרתם להצטרף לעמותה באמצעות הטופס הידני נא שלחו אותו חתום למשרדי העמותה שכתובתם- השפלה 3, תל-אביב-יפו או למספר פקס 077-2102004 או סרוק למייל.

יש לציין כי מילוי טפסי הצטרפות לעמותה אינו מקנה חברות באופן אוטומטי. על פי תקנון העמותה (לעיונכם מובנה בטופס ההצטרפות האינטרנטי), לאחר הגשת הבקשה המארגן הקהילתי הרלוונטי מאשר כי המועמד הינו פעיל הלוקח חלק בפעילויות הארגון על פי הקריטריונים הקבועים.
לתשומת החברים והמצטרפים החדשים, נוכחתם באסיפה חשובה לנו מאוד.

חברי עמותה קיימים – נא לוודא תוקף חברות בהתאם לתקנון.

הגשת מועמדות לועד מנהל ולועדת הביקורת של מגמה ירוקה– כל המעוניין להגיש מועמדות עליו לנסח כחצי עמוד בו הוא מציג את עצמו ואת פעילותו. נבקש להציג מועמדות עד 30 ימים לפני האסיפה ולהעביר את המסמכים למשרד מגמה ירוקה.

פקס 077-2102004
מייל [email protected]