ביה"ס לאקטיביזם
בניית קבוצה
בניית קבוצה
ניהול מאבק
ניהול מאבק
קשרי קהילה
קשרי קהילה
ניו מדיה
ניו מדיה
תקשורת ודוברות
תקשורת ודוברות
קשרי ממשל
קשרי ממשל
גיוס כספים
גיוס כספים