ביה"ס לאקטיביזם
ארגז כלים לפעילות משנה מציאות
ניהול מאבק
קשרי קהילה
תקשורת ודוברות
ניו מדיה
קשרי ממשל
גיוס כספים
בניית קבוצה