אודות המאבק

מגמה ירוקה היא שחקנית מובילה בפעילות הציבורית בנושא משבר האקלים ומובילה את בנייתה של תנועת אקלים חזקה ויציבה. אנו פועלים לייצר בקרב הציבור ומקבלי החלטות תחושה של דחיפות וחירום סביב משבר האקלים ולהניע את הציבור הרחב לפעולה. אנו מאמינים כי יש לעורר תחושת דחיפות בקרב קהלים רחבים ככל הניתן ולהניע לפעולה בהיקפים גדולים. עם פרסום דו"ח האו"ם בסוף שנת 2018 וההבנה שאנו נמצאים במצב חירום, הביא אותנו להתמקד בצורך המיידי להכריז על מצב חירום אקלימי, ולדחוף את הממשלה לנקוט בצעדי חירום מהירים להתמודדות עם המשבר ועצירתו. 

אנו מובילים ומובילות פעילות במרחב הציבורי, במטרה להגיע לציבור ולהגביר את המודעות, התארגנות והנעה של הציבור סביב הנושא. זאת על ידי השקעה בהכשרה והוצאה לפועל של פעולות ציבוריות ישירות לא אלימות להעלאת דחיפות הנושא והגברת הלחץ על מקבלי החלטות ונבחרי ציבור, וארגון והובלה של חוגי בית, מפגשים במרחב הציבורי, והדהוד הפעילויות האלו בכנסת, תקשורת והמדיה החברתית. 
 

כדי שהמאבק שלנו יצליח אנחנו זקוקים לעזרתך!

יצירת קשר