אודות צוות מחקר

אקטיביזם מתרחש בתוך ואל מול עולמות ידע מגוונים, אידאולוגיות, רשתות אינטרסים ושליטה, טכניקות ניהול וחישוב וטכנולוגיות משתנות. המוסדות והיחידים שמעצבים את החברה האנושית חושבים ופועלים במסגרת התודעה, השפה וצורות היישום השולטות. אנו מוקפים מומחים מטעם שמנסים לומר לנו איך לחשוב ומה ניתן לעשות.

את כל זה אנו רוצות לאתגר. למרוד במבני הידע הקיימים כדי ללמד את עצמנו ואחרים איך להבין, לבקר ולהוביל שינוי בעולם. לדעת להתמודד עם התאוריות, ההצדקות והשיטות שבעלי הכוח כופים עלינו ולהחדיר תפיסות חדשות לגבי מדיניות וציבוריות, ניהול משאבי טבע, תכנון טוב ובר קיימא עבור חיי האדם החברתי. ואנו מתחילים בצעד קטן ראשון שיוסיף להתנסות האקטיביסטית רבת השנים של מגמה ירוקה את הנדבך המחקרי.

צוות מחקר קם במטרה ליצור לנו את המרחב לחשוב מחדש, לחקור את המציאות הקונקרטית ולגבש את כיווני המאבק הקיימים והפוטנציאליים; זאת על ידי בניית וחיזוק בסיס הידע של התנועה, ליווי קמפיינים בתהליך יצירת אסטרטגיות המאבק וסיוע בגיבוש יכולת הלמידה העצמאית בקרב קבוצות הפעילים של מגמה ירוקה.

הצטרפו אלינו!

 

כדי שהמאבק שלנו יצליח אנחנו זקוקים לעזרתך!

יצירת קשר