הוועד המנהל ועדת ביקורת

הועד המנהל הוא הגוף האחראי לניהולה התקין של מגמה ירוקה ולפעילותה לצורך מילוי מטרותיה. חברי הועד פועלים בהתנדבות וביניהם ניתן למצוא פעילים מרכזיים לשעבר במגמה ירוקה וכן בכירים ממוסדות וארגונים אחרים. הועד המנהל נפגש אחת לחודש וחצי.

תפקידי הועד במגמה ירוקה: גיוס משאבים, עבודה מול תורמים וקרנות, קביעת מדיניות ואסטרטגיה של הארגון, סיוע להתמקצעות הארגון – העברת ימי עיון וכנסים לרכזים וחברי תא ארצי בנושאים שונים, אישור הדוחות הכספיים ותקציב הארגון, מינוי מנכ"ל, אישור חברות בארגון.

לפניה לועדת ביקורת: [email protected]