ב-2024 מחזירים את

התקציב לאקלים

דף 1 / 1


העורך של Canva מורכב מסרגל ניווט ראשי, חלונית צד, סרגל כלים, דפים ואפשרויות בקרה של הדף. כדי להתמקד בכל מקטע למידע נוסף על כל אחד מהם, לחץ על Tab. כדי לדלג אל הדפים, לחץ על "Ctrl+F2".
סרגל הניווט הראשי מכיל לחצנים לאפשרויות ברמת המסמך. כדי לעבור בין הלחצנים, השתמש במקשים שמאלה וימינה, וכדי להפעיל, לחץ על Enter. כדי לדלג אל הדפים, לחץ על "Ctrl+F2".
חלונית צד
קנבס
בטל
בצע שוב
כותרת העיצוב מכילה את השם של העיצוב שלך. כדי לערוך את כותרת העיצוב, לחץ על Enter. כדי להפסיק לערוך את כותרת העיצוב, לחץ על Escape.
סרגל הכלים מכיל לחצנים לעריכת האלמנט הנבחר. כדי לעבור בין הלחצנים, השתמש במקשים שמאלה וימינה, וכדי להפעיל, לחץ על Enter. כדי לדלג אל הדפים, לחץ על "Ctrl+F2".
הדפים הם המקום שבו נמצא העיצוב שלך. כדי לנווט אל הדף, לחץ על Enter. כדי לנווט אל הקבוצות או האלמנטים בדף, לחץ שוב על Enter. לחץ על Tab כדי לעבור אל הדף, הקבוצה או האלמנט הבאים. כדי להפעיל את סרגל הכלים, השתמש במקש "Ctrl+F1". אם אלמנט נבחר, אפשר להזיז אותו באמצעות מקשי החצים; לסובב באמצעות המקש "," והמקש "."; ולשנות גודל באמצעות מקשי החצים ביחד עם המקש "Ctrl". ניתן לשנות כל המקשים האלו באמצעות המקש "Shift" כדי להגדיל את המרווח.
הצג דפים
שכפל דף
הוסף דף
הגדל/הקטן תצוגה
תצוגת רשת
פתיחת תפריט
הצג במסך מלא
חלונית הצד היא המקום שבו ניתן להחיל תבניות או להוסיף אלמנטים. כדי לדלג אל הדפים, לחץ על "Ctrl+F2".
הצעות יופיעו למטה תוך כדי הקלדה בשדה
לחצן זה פותח את התפריט עם כל האפשרויות לשיתוף ולהדפסה של העיצוב.
התרשמויות
Ask me anything
הצעות יופיעו למטה תוך כדי הקלדה בשדה
נקה
מגמה ירוקה
אפשר החלפת תוכן בלבד
המסייע של Canva
הצעות יופיעו למטה תוך כדי הקלדה בשדה
מגמה ירוקה
הוסף הערה
הסתר